Train the Trainers Workshop 2015

 • Home
 • /Program
 • /Faculty

Faculty

 • James Toouli(Australia)
 • Wei-Kuo Chang(Taiwan)
 • Amy S. Oxentenko(U.S.A.)
 • Ming-Yao Su(Taiwan)
 • Kelly Warren Burak(Canada)
 • Ching-Liang Lu(Taiwan)
 • Damon Bizos(South Africa)
 • Keng-Liang Wu(Taiwan)
 • David Bjorkman(U.S.A.)
 • Seng-Kee Chuah(Taiwan)
 • Eamonn Quigley(U.S.A)
 • Ming-Jen Chen(Taiwan)