Executive of Committee & Past Presidents

2015~2018 Executive of Committee

President

Jaw-Town Lin      

Executive Board

Lein-Ray Mo Han-Chieh Lin Cheng-Tang Chiu Jia-Horng Kao
Wan-Long Chuang Hui-Hsiung Liu    

Executives

Wen-Ming Wang Chung-Kwe Wang Ming-Lung Yu Cheng-Shyong Wu
Ming-Shiang Wu Chia-Long Lee Mau-Hwa Lee Xi-Zhang Lin
Ming-Chih Hou Shou-Chuan Shih Yen-Hsuan Ni Maw-Soan Soon
Chi-Sen Chang Gi-Shih Lien Jui-Hao Chen Pei-Ming Yang
Jin-Shiung Jeng Sheng-Nan Lu Tsai-Yuan Hsieh Rong-Nan Chien
       

Supervisor Board

You-Chen Chao      

Supervisors

Hsiu-Po Wang Cheng-Hsin Chu Bi-Hsiung Hu Chun-Chao Chang
Pang-Chi Chen Cheng-Yuan Peng Chi-Chieh Yang Tun-Jen Hsiao
       

Secretary General

Chun-Jen Liu      

Vice-Secretary General

Ming-Jong Bair Chun-Ying Wu Han-Mo Chiu Chi-Yang Chang
Wei-Kuo Chang Chia-Yen Dai